Tijd voor een elektrische (r)evolutie. - jorssen

Tijd voor een elektrische (r)evolutie.

Jorssen - E-mobility Tijd voor een elektrische (r)evolutie.

Vervuiling, fijn stof, klimaatopwarming. Iedereen is zich vandaag bewust van de problemen waarmee onze planeet kampt. Gelukkig zijn we steeds meer bereid onze levensstijl bij te sturen. Ook onze mobiliteit kan anders en duurzamer. Natuurlijk moeten we volop inzetten op andere mobiliteitsvormen zoals elektrische fietsen. Toch zal de komende jaren de wagen nog een belangrijke plaats innemen in de mobiliteitsmix. Vandaar onze resolute keuze voor batterij-elektrische wagens.

“Zwaar vervuilende motoren kunnen vandaag gelukkig niet meer. De fabrikanten investeren enorme bedragen in de ontwikkeling van propere motoren, elektrische aandrijvingen en batterijtechnologie. Ook de overheden stimuleren dit enorm. Het is dus belangrijk dat wij, als consumenten en weggebruikers, die innovaties omarmen. We hebben alleen impact wanneer we samen kiezen voor e-mobiliteit.”

avatar

Lode Vandenbossche

CEO AMB Holding

De shift naar alternatieve brandstoffen

Elke voertuig heeft een impact op ons milieu. In de eerste plaats door de emissies bij het rijden, maar ook door de productie van de brandstof en van het voertuig zelf.

De laatste jaren is er veel aandacht voor alternatieve brandstoffen/energie die milieuvriendelijker zijn dan de traditionele. We spreken ook wel over ‘clean power for transport’, zoals in de Europese richtlijn genoemd. 

Het gaat dan over voertuigen die rijden op elektriciteit, aardgas of waterstof. Ze zorgen op korte termijn voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.

Milieu-impact van brandstoffen

Wil je de milieu-impact van specifieke auto’s vergelijken, dan biedt de ‘ecoscore‘ van de Vlaamse overheid een overzichtelijke houvast. De berekening houdt rekening met de uitstoot van de wagen, maar ook met de milieu-impact van de productie en distributie van de brandstof/energie; de zogenaamde ‘well to wheel’.

Type wagenEcoscore
Batterij Elektrisch wagen88
CNG-Wagen83
Plug-in hybride82
Hybride wagen80
Benzinewagen78
Dieselwagen69

Hoe moet u deze tabel interpreteren?

 • De meest milieuvriendelijke wagen heeft de hoogste ecoscore.
 • Voor een traditionele middelgrote wagen schommelt de score tussen 60 (eerder diesel) en 70 (eerder benzine).
 • De ecoscore van hybride wagens zit rond 75, die van CNG- en plug-in elektrische wagens rond 80 en die van zuiver elektrische wagens rond 85.
 • Bij traditionele wagens kan de score sterk variëren. Zo zijn er milieuvriendelijke benzine- of hybride wagens op de markt met een ecoscore van bv. 75 of meer. De nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de milieuprestaties steeds dichter bij elkaar liggen: 75 is al eerder een minimum.

Uitgebreide studies houden niet alleen rekening met de uitlaatemissie en de productie/distributie van de brandstof, maar ook met de productie van de wagen zelf. 

Zo blijkt onder meer dat rijden op CNG milieuvriendelijker is dan rijden op traditionele brandstoffen, maar ook dat elektrische wagens nog beter scoren. 

Vooral bij de nieuwe technologieën is de oorsprong van de brandstof of de elektriciteit van groot belang in de beoordeling. Zo zakt de CO2-uitstoot van een CNG wagen al naar 108g als hij op biogas rijdt. De cijfers voor de elektrische wagen zijn ook sterk afhankelijk van de wijze waarop de elektriciteit gemaakt is. Voor de milieu-impact van een elektrische wagen is dit bijzonder belangrijk. De wagen gevoed door elektriciteit op basis van windenergie is duidelijk de ‘schoonste’ wagen; vandaar dat in strategieën rond elektrisch rijden vaak de link wordt gelegd met hernieuwbare energie.

Lage-emissiezone

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. 

Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

Camera’s scannen voortdurend alle verkeersborden om te achterhalen in welke staat voertuigen de zone inrijden. Valsspelen heeft geen zin: er worden bijzonder hoge boetes uitgeschreven voor wie zich niet aan de toegangsvoorwaarden houdt.

Waar in Vlaanderen zijn er lage-emissiezones?

Antwerpen en Gent. Sinds 2018 ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden.

Categorie van de voertuig

De toegangsregels voor een LEZ gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:

 • personenwagens (categorie M1)
 • bussen en autocars (categorie M2 of M3)
 • kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3)
 • bestelwagens (categorie N1)
 • vrachtwagens (categorie N2 of N3)
 • landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T)

Euronormen

De euronorm is de Europese milieustandaard voor voertuigen. Voor voertuigen in de Europese Unie bepalen de euronormen hoeveel een voertuig maximaal mag uitstoten. Hoe hoger de euronorm van een voertuig, hoe milieuvriendelijker het voertuig is. 

De euronorm van lichte voertuigen zoals personenwagens en lichte bestelwagens zijn aangeduid met een cijfer. Deze voertuigen hebben dus een euronorm 0 tot 6. Vanaf euro 6 is ook de letter na het cijfer van belang.

Die normen worden steeds strenger. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van een voertuig.

Op de website van het Vlaamse Departement Omgeving vindt u een overzicht van de toegangsvoorwaarden per euronorm

De toelatingsvoorwaarden zullen in 2025, en later in 2027/2028 strenger worden. Een stad of gemeente kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (bv. na registratie of tegen betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ.

Uitzonderingen op de toegangsregels

Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:

 • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto’s) zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.
 • Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
 • Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, …)
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht

Voor voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap bestaat een uitzondering. Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, oa. het voertuig registreren, mag het voertuig wel de LEZ binnen.

BMW eDrive Zones

Meer en meer steden stellen zogenoemde milieuzones in. Om emissievrij rijden in deze zones, en daarbuiten, zoveel mogelijk te promoten heeft BMW eDrive Zones ontwikkeld.

Vanaf 12 maart 2020 herkent uw BMW Plug-in Hybride* automatisch dat hij een eDrive Zone binnenrijdt en schakelt dan automatisch over op de emissievrije, volledig elektrische rijmodus. Bij ingeschakelde navigatie zal uw BMW zelfs de accu voorbereiden op de BMW eDrive Zone en indien nodig een laadstation in de omgeving aanbevelen. Bestuurders die een eDrive Zone binnen- of buitenrijden krijgen daarvan een melding op hun scherm.

Dankzij eDrive Zones wordt gegarandeerd optimaal gebruik gemaakt van het potentieel dat Plug-in Hybride modellen kunnen bieden – zonder dat de bestuurder in actie hoeft te komen. 

De puur elektrisch afgelegde afstand betekent ook een hogere efficiëntie en lagere gebruikskosten voor de klant. Dit geldt in het bijzonder voor stadsverkeer, waar elektrische aandrijving efficiënter is dan een verbrandingsmotor.

*op bepaalde modellen en productiedata

De 7 grote steden

De technologie maakt gebruikt van geofencing en is actief in 7 grote steden van België: Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent, Brugge, Bergen & Luik.

Van lage-emissiezone tot zero-emissiezone                            

Niet toevallig overlappen de ‘eDrive Zones’ die BMW selecteerde in verschillende gevallen met lage-emissiezones in de betrokken steden. De technologie moet bestuurders stimuleren om automatisch lokaal emissievrij te rijden op plaatsen waar dat wenselijk is. 

Beschikbare modellen                  

De toepassing wordt gelanceerd op de plug-in hybride versie van de BMW 3 Reeks, historisch het meest verkochte BMW-model, alsook op de hybride versies van de BMW X5 en de BMW 7 Reeks, geproduceerd sinds zomer 2019

Deze modellen hebben de vijfde generatie van BMW’s Plug-in Hybride aandrijfsysteem aan boord, met een zuiver elektrische autonomie tot 80 kilometer (BMW X5 xDrive45e). Samen gaat het in België om duizenden wagens.

Praktisch                    

Praktisch krijgen bestuurders van de wagens die in aanmerking komen automatisch de eDrive Zones app toegestuurd. Alle beschikbare eDrive Zones zijn dan meteen zichtbaar en standaard geactiveerd. 

De verschillende zones zijn afgebakend door GPS-coördinaten op basis van grote bestaande ‘grenzen’ (rivieren, ringwegen, …), maar omvatten altijd de binnenstad. Ze hebben een diameter van 10 tot 20 kilometer.

Terug naar boven